KWS, Boomkwekerij Ebben B.V. en Movares realiseren hun innovaties op het fietspad. Nieuwsgierig hoe deze pilots eruit gaan zien? Lees meer!

Deadline & Prijzengeld

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 03 februari 2020
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): 3 x €50.000,- Innovatiebudget

Share challenge

3 x €50.000,- Innovatiebudget

deadline verlopen

Uitslag

De drie winnende bedrijven, KWS, Boomkwekerij Ebben en Movares, gaan hun innovatie waarmaken in de vorm van een pilot op of langs het fietspad. Een bliksemsnelle baan met ruimte voor alle soorten fietsers, fietsen in een windluwe oase van boomveren en een prominentere plaats voor fietsers in dorpskernen… 

 

KWS – De bliksemsnelle baan

Ruimte creëren voor alle soorten fietsen

Ruimte bieden voor alle soorten fietsers door het beter benutten van bestaande fietspaden. Dat is het idee achter de bliksemsnelle baan. Met minimale ingrepen en behoud van wat er is creëren we ruimte voor de snelle forens én een veilige en comfortabele route voor de recreatieve fietser.
Snel uitvoerbaar, voordelig en breed toepasbaar. Met de vergevingsgezinde berm vergroten we de effectieve ruimte en de veiligheid. Zo stimuleren we het fietsgebruik en -plezier voor iedereen!

KWS Infra is een innovatief bedrijf, geworteld in een lange traditie. We realiseren infrastructurele verbindingen en dragen daarmee bij aan de mobiliteit van mensen. Vanuit ons concern is daarbij onze missie om te bouwen aan levenskwaliteit: door het ontwikkelen van milieuvriendelijke materialen, gebruik van emissievrij materieel en met een mensgerichte aanpak.
 


 

Boomkwekerij Ebben – Boomveer

Fietsaccu leeg? Laad je fiets weer op in een windluwe oase

Boomveren zijn lichtgewicht bomen die niet met hun wortels in de bodem staan, maar in een technische constructie. Een boomveer weegt daardoor maar één tiende van het gewicht van een boom in de bodem, zo’n 400 kilo in plaats van 4000. Boomveren krijgen de ruimte om maximaal te bewegen in de wind. Ze worden niet met hun kluit vastgehouden door zware volumes, maar innovatief in een lichte en sterke constructie of met een boombeugel die nauwelijks ruimte vraagt. 

 

De beweging in de wind wekt boomstroom op dat in eerste instantie wordt gebruikt om de boom zelfvoorzienend te maken. Dat wil zeggen dat de boom zelf zorgt voor zijn water- en nutriëntenhuishouding. In tweede instantie wordt boomstroom benut voor fietspadsignalering of het opladen van fietsen. Onze boominnovatie ondersteunt de ambitie om een veilig, windluw, functioneel, onderhoudsvrij, attractief en toekomstbestendig fietspad te ontwikkelen. Dat goed is voor mensen, planten en dieren.

 


Movares – UpCycling

Migreren van fietssuggestiestrook naar autosuggestiestrook en van tankstation naar sociale knoop

UpCycling gaat niet alleen over hergebruik maar daarbij ook over het toevoegen van waarden; voor de leefkwaliteit van dorpen, de route en haar verworpen erfenis van het fossiele verleden. De belangrijkste beweging daarbij is een denkstap bij de verkeerskundige discipline en de ruimtelijke ordenaars om mee te kunnen geven met wat we collectief lijken te gaan willen; uit de auto en op de fiets!

 

Wij stellen een ommekeer voor in de kernen op de route: de fiets wordt hoofdzaak en de auto wordt bijzaak op het Fietspad van de Toekomst. Daarnaast worden de tankstations als reliek van het fossiele tijdperk getransformeerd tot sociale hub met ruimte voor de mobiele fietsenmaker en een co-werkplek. 
 


De challenge


We zijn op zoek naar innovaties die we kunnen testen op deze route in de vorm van een pilot. Komt jouw bedrijf met dé innovatie die we zoeken? Doe dan mee met de prijsvraag en maak kans op €50.000,- innovatiebudget om jullie innovatieve oplossingen door te ontwikkelen en op of langs Het Fietspad van de Toekomst te testen!

Waar waren we naar op zoek?
In deze prijsvraag richten we ons op de fietsroute tussen Utrecht en Wageningen, die grotendeels langs de N225 loopt. De totale route is 28 kilometer lang en is een belangrijke route voor recreatief gebruik, woon-werkverkeer en scholieren. Op deze kaart zie je waar de route precies loopt:


Klik om in te zoomenDe provincie Utrecht heeft deze route omgedoopt tot ‘Het Fietspad van de Toekomst’ en is nu op zoek naar innovatieve ideeën om op de route te testen. We dagen je uit om mee te dromen en denken over hoe we fietsen vlotter, veiliger en comfortabeler maken. Met als uiteindelijk doel dat we meer gaan fietsen op het traject tussen Utrecht en Wageningen door het nóg aantrekkelijker te maken.  

Waar moest je rekening mee houden?
Oplossingen van alle soorten en maten zijn welkom, van slimme technologie tot een sociaal idee of een interessante toevoeging aan het fietspad. Zolang jouw idee het fietsen langs de N225 maar aantrekkelijker maakt én rekening houdt met het landschap en de verkeersveiligheid. Zo kunnen grote borden met veel tekst een inbreuk op het landschap zijn. En fietsers die op een app kijken tijdens hun tocht zijn gevaarlijk. 

De realiseerbaarheid van het concept is een vereiste:

 • Realiseerbaar (vereiste): In hoeverre kan de realisatie van jouw innovatie binnen 3 tot 6 maanden starten? Is het realistisch en past het binnen wetten en regels? (zie de Landschapsverordening en de Wegenverordening


De jury zal verder letten op de volgende criteria:

 • Doorstroming, veiligheid en comfort: Helpt jouw innovatie om vlotter van A naar B te komen, is het veilig voor verschillende doelgroepen en maakt het fietsen langs de N225 comfortabel(er)?
 • Beleving in de omgeving: In hoeverre levert het idee toegevoegde waarde naast de vervoersfunctie? Denk hierbij aan verbinding met lokale/regionale partijen, de relatie tot het omliggende groen of de connectie met culturele en historische kenmerken in de regio.
 • Stimulerend tot meer fietsgebruik: Motiveert jouw idee mensen om (samen) met de fiets op pad te gaan? Helpt het om fit te worden of gezond te blijven?
 • Innovatie & Techniek: In hoeverre is het idee vernieuwend en werkt het in de praktijk? Welke technische innovaties zijn erin verwerkt? En hoe verhoudt zich dat tot hedendaagse behoeftes en trends? 
 • Duurzaamheid: In hoeverre is jouw idee toekomstbestendig en breed toepasbaar? Denk hierbij aan het gebruik van materialen of het voorkomen van onnodige uitstoot in verband met het klimaat. En ga op zoek naar een oplossing die niet te afhankelijk is van de locatie. 


De Jury
De jury van deze prijsvraag bestaat uit ware fiets goeroes, groen experts en professionals uit de regio van het fietspad: 

 • Marco te Brömmelstroet (Juryvoorzitter), Hoogleraar Urban Mobility Futures bij UvA
 • Boudewijn van Uden, Directeur Corporate Communicatie bij a.s.r.
 • Ruut van Rossen, Hoofd Campus Beheer bij Universiteit Utrecht
 • Harry Boeschoten, Programmadirecteur Groene Metropool bij Staatsbosbeheer
 • Kees van Luijk, Hoofd Centrum Milieukwaliteit bij RIVM
 • Bianca de Wit, Environmental Manager bij Triodos Bank


Wat was er te winnen?
De jury zal selecteert de drie beste innovaties, die een ontwikkelbudget van max €50.000,- per innovatie winnen. Met het ontwikkelbudget geven we de winnaars de mogelijkheid om hun innovatie door te ontwikkelen tot een pilot. Hiervoor bieden we naast het ontwikkelbudget een testlocatie ergens op of langs Het Fietspad van de Toekomst. Daarnaast staat ook begeleiding en het netwerk vanuit de provincie tot je beschikking om de pilot uitgevoerd te krijgen. Met het uitvoeren van de pilot zullen de effecten van de innovatie gemeten worden. Het uiteindelijke doel is om de fietsinnovaties op te schalen bij bewezen succes. Een eventueel vervolg op de pilot behoort niet tot de prijs en tot de scope van deze prijsvraag.

Kortom, deze prijsvraag biedt jouw bedrijf de ideale mogelijkheid, om jullie innovatieve oplossing door te ontwikkelen, te testen en een businesscase te bouwen.

Voorwaarden voor deelname

 • Inschrijving bij de KVK
 • (Op korte termijn) kunnen demonstreren van een werkend prototype/product/dienst
 • In staat om binnen 3 tot 6 maanden na de uitslag een pilot te starten
 • Gemeentelijke overheden mogen als organisatie niet deelnemen

Ben je geen bedrijf (geen inschrijving bij de KVK), maar heb je wel een innovatief idee? Doe dan mee met de prijsvraag voor particulieren.

Jullie inzending
De inzending bestaat uit de volgende punten (maximaal 4 A4, pdf):

 • Beschrijving van het concept: Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie innovatie/innovatieve oplossing. Geef hierbij ook aan of het een bestaande oplossing is, of dat deze (deels) nog ontwikkeld moet worden.  
 • Beschrijving van de pilot: Geef een korte beschrijving van wat er nodig is om een pilot op te zetten en wat jullie daarbij van de provincie Utrecht nodig hebben. 
 • Beschrijving team: Geef een korte beschrijving van het bedrijf en het team dat de pilot wil gaan realiseren.


Probeer de inzending zoveel mogelijk te verduidelijken met afbeeldingen, visualisaties en/of schetsen.

Tijdijn prijsvraag

 • 16 december: Lancering prijsvraag - vanaf nu kun je ideeën indienen
 • 3 februari 12:00: Deadline prijsvraag - de laatste kans om mee te doen aan de prijsvraag!
 • 13 februari: Bekendmaking genomineerden - 10 inzendingen gaan door en bereiden een pitch voor
 • 2 - 4 maart: Pitchen voor de jury  - 10 genomineerden pitchen hun idee voor de jury
 • 9 maart: Prijsuitreiking - de jury maakt de uitslag bekend en de winnaars ontvangen hun prijzen


Achtergrondinformatie


Prijsvraagvoorwaarden
Download de prijsvraagvoorwaarden die op deze prijsvraag van toepassing zijn. 

Vragen?
Heb je vragen die je graag zou willen stellen? Dat kan via de vraag & antwoord pagina.
 

 

Marnix Tellings 17-12-2019reageer
Mooie pitch. Heb een vraag wat er te winnen valt: de briefing meldt: ‘..Een eventueel vervolg op de pilot behoort niet tot de prijs en tot de scope van deze prijsvraag.’ Kan je me uitleggen wat daarmee wordt bedoeld? Bv dat opdrachtgever na een succesvolle pilot eventueel een andere partij kiest om mee samen te werken? Vr groet, Marnix

Goedopweg 23-12-2019reageer
Beste Marnix, bedankt voor jouw interesse in de Prijsvraag. Aan de drie winnaars van de prijsvraag zal de provincie Utrecht een ontwikkelbudget van maximaal €50.000,- beschikbaar stellen. Dit budget is bedoeld om een pilotversie van de innovatie te realiseren. Het eventuele vervolg is afhankelijk van het succes van de pilot en daarover zal in overleg met de provincie Utrecht besloten worden. Daarbij gelden wat betreft intellectueel eigendom de prijsvraagvoorwaarden (artikel 4). Voor de verdere uitvoering kan dan ook niet zonder nadere afspraken een derde partij worden ingeschakeld. Vooralsnog is dit waar je vanuit mag gaan, wel laat ik dit nog even juridisch toetsen bij de provincie Utrecht. Vanwege de kerstperiode lukt dat niet meer voor de jaarwisseling, maar wel begin januari. Daar kom ik dan ook nog even op terug bij je.

Marnix Tellings 24-12-2019reageer
Helder, dank voor het antwoord en fijne dagen. Marnix

Goedopweg 15-01-2020reageer
Beste Marnix, zoals aangegeven hebben wij nogmaals een juridische check uitgevoerd. Je kunt uitgaan van het antwoord zoals hierboven geformuleerd. In de prijsvraagvoorwaarden (artikel 4) kun je alle informatie in detail vinden. Hopelijk kun je hiermee uit de voeten. Als je nog vragen hebt, horen wij het graag.

Manfred van der Voort 29-12-2019reageer
Interessante challenge waar we met 2 technische innovatie op willen inschrijven. Als regelmatige fietser van het stuk Wageningen / Rhenen / Elst / Amerongen Leersum, zie ik diverse kansen. Wat ik me oprecht afvraag is of de gegeven juryleden in persoon innovaties zoals LoRa, sensors, IoT, data acquisitie & science gaan beoordelen op vernieuwingsgraad zoals aangegeven bij het criterium Innovatie & Techniek. Dat kan ik me toch maar een moeilijk voorstellen, met alle respect. Als dat niet zo is, en er zit nog een panel van experts achter die geraadpleegd worden, dan zou ik dat in het kader van transparantie en mogelijke geheimhouding, wel graag vooraf willen weten. Groet, Manfred van der Voort | ICR3ATE

Goedopweg 02-01-2020reageer
Beste Manfred, Bedankt voor je interesse in de prijsvraag. Je vraag is doorgestuurd naar het projectteam, maar in verband met de kerstvakantie duurt een reactie wat langer. We komen uiterlijk vrijdag 10 januari bij je terug met een antwoord.

Manfred van der Voort 02-01-2020reageer
Ah, bedankt voor de reactie. Ik wacht het resultaat met belangstelling af en zal daarna een besluit nemen over mogelijke deelname.

Goedopweg 10-01-2020reageer
Beste Manfred, De ingezonden ideeën worden door de jury beoordeeld. Naar onze mening is de jury en met name de juryvoorzitter Marco te Brömmelstroet uitstekend in staat om de ingezonden ideeën te beoordelen op onder andere vernieuwingsgraad. Aanvullend op de informatie op de website: er zal voorafgaand aan de beoordeling door een team van de provincie een quick scan gedaan worden naar uitsluitend de praktische realiseerbaarheid van de ideeën in de vorm van een pilot. Dit betreft dus alleen het aspect realiseerbaarheid. Eventuele vragen uit deze quick scan zullen meegegeven worden aan de inzenders om in hun pitch voor de jury nader op in te gaan. Dus als er toch nog zaken onduidelijk zijn, dan komt er nog een gelegenheid om verheldering te krijgen. We hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Arno Hermans 09-01-2020reageer
Mogen bestaande innovaties uit het buitenland ook meedingen?

Goedopweg 15-01-2020reageer
Beste Arno, bedankt voor je vraag en belangstelling voor de prijsvraag. Als een innovatie wel al in het buitenland maar nog niet in Nederland is toegepast, beschouwen wij dat in Nederland als innovatie. Dus het is mogelijk om bestaande innovaties uit het buitenland in te dienen voor deze prijsvraag. Hierbij is het natuurlijk wel van belang dat de innovatie past in deze specifieke context en dat het voldoet aan de criteria uit de briefing. Hopelijk kun je hiermee verder aan de slag!

Marnix Tellings 16-01-2020reageer
Op zich zijn 4 pagina's A4 voldoende om de pitch presentatie in (kleine) tekst te vangen. Maar we presenteren het liefst een document met goed leesbare typografie en vormgeving om het concept zo duidelijk mogelijk over te brengen, bv in Powerpoint of Keynote. Daar zijn echter meer slides voor nodig. Is dit een optie?

Goedopweg 20-01-2020reageer
Beste Marnix, Wij zijn zeker voorstanders van goede vormgeving om de boodschap nog duidelijker over te brengen. Maar wij gaan wel streng zijn op het maximum van 4 pagina's A4. Er zijn al tientallen inzendingen binnen en wij verwachten er nog veel meer. Dus om het jureringsproces overzichtelijk en eerlijk te houden, maken wij geen uitzonderingen op het maximum aantal pagina's. Zie het als een uitdaging om jullie idee visueel aantrekkelijk vorm te geven, maar wel binnen de 4 pagina's A4 te houden. Veel succes met de verdere uitwerking!

Marian Selimitanu 22-01-2020reageer
Hallo, Goedopweg! Ik ben geen Nederland burger, maar van een ander EU-land. Kan ik mijn idee meedoen aan de wedstrijd? Ik ben ook een bepaald persoon, geen startup. Wat zijn mijn mogelijkheden om deel te nemen aan uw uitdagingen? Ik denk dat ik een geweldig idee heb over de fietspad van de toekomst! Hi, Goedopweg! I'm not a Dutch citizen but of an another EU country. Can I enter my idea in the contest? Also, I'm a particular person not a startup. What are my possibilities to participate in your chalenges? I think I have a great idea about the bicicle lane of the future!

Goedopweg 27-01-2020reageer
Beste Marian, leuk dat je interesse hebt in de prijsvraag. Het is geen probleem dat je niet de Nederlandse nationaliteit hebt. Je kunt gewoon meedoen met de prijsvraag. Maar dan niet met de 'Prijsvraag bedrijven'. Omdat je aangeeft mee te doen als particulier, verwijzen we je door naar onze prijsvraag voor particulieren: https://fietspadvdtoekomst.nl/goedopweg/prijsvraag_particulieren/ Hier kun je aan meedoen op persoonlijke titel. We kijken uit naar de inzending van je idee!

Chris Steenhuis 27-01-2020reageer
Beste organisatie, wij zijn een Belgisch bedrijf en hebben daarom geen KVK-nummer. Mogen wij meedoen met de prijsvraag voor bedrijven? Groeten, Chris

Goedopweg 28-01-2020reageer
Beste Chris, Het KvK nummer dient ter controle of de inzending van een bedrijf komt. Het is in principe geen probleem dat jullie een Belgisch bedrijf zijn. Wel zouden we willen vragen om ter controle het nummer bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen (KBO-nummer) aan te leveren. We zijn benieuwd naar jullie inzending, succes!

anoniem 28-01-2020reageer
Wij kunnen in de voorwaarden helaas niets vinden over de aansprakelijkheid bij het uitvoeren van de pilot bij eventuele winst. Kunt u hier wat meer verduidelijking over geven?

Goedopweg 28-01-2020reageer
Indien partijen besluiten verder te gaan met een pilot, dan zullen hierover tussen partijen nadere afspraken worden gemaakt. Mocht het tot een (nadere) overeenkomst komen dan zullen hierop onze Algemene Inkoopvoorwaarden (AIV PROVINCIES 2018) van toepassing zijn.

stef Janssen 02-02-2020reageer
Geachte mensen van de fietspad van de toekomst-challenge, We hebben net ons voorstel ingediend voor de prijsvraag bedrijven. Er wordt gevraagd of je de geboortedatum wilt aangeven van de indiener. De geboortedatum wordt niet geaccepteerd. welle geboortedatum moet je hanteren, zodat het format die accepteerd?

Goedopweg 03-02-2020reageer
Beste Stef, geboortedatum invullen is niet verplicht, dit veld kun je ook leeg laten. Mocht uploaden van je inzending toch niet lukken, stuur dan nog voor de deadline een mail naar info@starthubs.co

Mete Yildiz 05-02-2020reageer
Beste StartHubs, Is er nog een mogelijkheid om mee te doen met deze challenge. Ik zal een korte uitleg geven van mijn idee (Halve A4).

Goedopweg 06-02-2020reageer
Beste Mete, de deadline voor het inzenden van ideeën was afgelopen maandag dus helaas kun je nu niet meer meedoen aan de prijsvraag.

Log in of registreer om je vraag te stellen.
Er zijn (nog) geen updates geplaatst.

Schrijf je in voor de maandelijks nieuwsbrief van Goedopweg